Navigation

Front Page

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНИТЕ ОСНОВНИ ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТИ НА САЙТА НА МОН ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, В ЧАСТНОСТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Известно е, че хипокинезията и хиподинамията се настаняват трайно в живота на хората от всички възрасти, което води след себе си отрицателни последици за тяхното здраве. Особено негативно е влиянието на обездвижването върху децата в училищна възраст. Пропуснатото по отношение на физическото и двигателното развитие на учениците е ... download-32x32 изтегли